Dla stałych klientów

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Kupuj i Oszczędzaj z Domem Książki

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Programu Lojalnościowego " Kupuj i Oszczędzaj z Domem Książki”  jest Dom Książki Sp. z o.o. , ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, , NIP 634-102-18-39, REGON 272757330, zwane dalej "Organizatorem".

2. Regulamin stanowi podstawę Programu Lojalnościowego i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Programie.

 1. Uczestnikiem programu lojalnościowego  mogą być osoby fizyczne i prawne.

 2. Uczestnictwo w Programu Lojalnościowym jest nieodpłatne.

3. Klient przystępuje do programu poprzez dokonanie rejestracji  w sklepie internetowym www.domksiazki.pl oraz poprzez każdorazowe zalogowanie się do panelu klienta  podczas dokonywania zakupów.

4. Do rejestracji  wymagane jest podanie:  imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego oraz adresu mail. Po rejestracji karty użytkownik informowany jest  na specjalnym koncie o wartości dokonanych zakupów i rabatach mu należnych.

5. Wartość naliczanych rabatów stosuję się za okres 365 dni od daty dokonania pierwszego zakupu.

6. Przystąpienie do programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w programie.

Poniżej Tabela naliczanych rabatów od wartości zakupów :

Wartość zamówień   Rabaty
Od Do Wartość %
0,00 zł 100,00 zł 0,00%
100,01 zł 300.00 zł 3,00%
300.01 zł 500.00 zł 5,00%
500.01 zł 600,00 zł 8,00%
600.01 zł 99 999,00 zł 10,00%

 

7. Sklep www.domksiazki.pl  zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu oraz do zakończenia programu bez podania przyczyny jego zawieszenia. Dodatkowo sklep poinformuje o tym uczestników programu, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji.

8. Uzupełnieniem niniejszego regulaminu jest Regulamin sklepu www.domksiazki.pl .

 

Zespół Dom Książki